Kał należy pobrać rano przestrzegać poniższych zasad:

  1. Pacjent przed oddaniem kału powinien opróżnić pęcherz moczowy
  2. Zaopatrzyć się w jałowy pojemnik z łopatką
  3. Pojemnik musi być czytelnie opisany imieniem i nazwiskiem pacjenta, od którego pochodzi próbka do badania
  4. Przy otwieraniu i zamykaniu pojemnika oraz pobieraniu nie dotykać wewnętrznych ścianek pojemnika i pokrywki
  5. Pobrać z masy kałowej próbkę w  ilości 5-20 ml, w przypadku kału biegunkowego każdą ilość możliwą do przeniesienia do pojemnika ( badanie uformowanego stolca nie jest wskazane )
  6. Materiał powinien zostać dostarczony w ciągu 1 godziny od laboratorium ( wówczas może być przechowywany w temperaturze pokojowej ) jeśli ten czas się wydłuży do 24 godzin, próbkę należy umieścić lodówce
Scroll to top