Oferta badań hemostazy

Nazwa testu lub badania Termin realizacji badania
APTT (czas kaolinowo-kefalinowy)
1 dzień
Protrombina, INR
1 dzień
Fibrynogen
1 dzień
Antytrombina III
1 dzień
D-dimer (ilościowo)
1 dzień
Badanie funkcji płytek
- badanie przesiewowe
- badanie po podaniu leków (aspiryna, klopidogrel)
1 dzień
Scroll to top