Wykonuje badanie moczu, kału i płynów z jam i narządów ciała.

Badanie moczu:

  • ogólne badanie moczu, jedno z podstawowych badań laboratoryjnych, wykazujące zmiany nie tylko w schorzeniach nerek i dróg moczowych, ale także w chorobach wielu innych narządów
  • ocenę erytrocytów dysmorficznych w osadzie moczu, w przypadku utrzymującej się obecności krwinek czerwonych w kolejnych, wcześniejszych badaniach

Badanie kału:

  • ogólne badanie kału
  • na obecność resztek pokarmowych
  • na obecność pasożytów
  • na obecność lamblii swoistym testem immunologicznym
  • na obecność krwi utajonej testem o dużej czułości i swoistości (w przygodnie pobranej próbce kału, bez stosowania odpowiedniej diety), mające duże znaczenie w rozpoznawaniu chorób jelit; powyżej 45. roku życia badanie powinno być przeprowadzane profilaktycznie 1 raz w roku
  • na obecność Helicobacter pylori
  • na obecność kalprotektyny
  • test do różnicowania przewlekłych chorób zapalnych jelit i zespołu jelita drażliwego

Ponadto w pracowni wykonuje się badanie płynów z jam ciała i płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR), a także badania w kierunku chorób autoimmunologicznych i alergologicznych.

Scroll to top