Punkt pobrań we Wrocławiu przy ul.Kamieńskiego 73a świadczy usługi wyjazdowe w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach
od 8 do 13. Zgłoszenia telefoniczne prosimy kierować pod nr 71 32 70 363 w godzinach od 10 do 13, co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.

Scroll to top