• 3 dni przed wykonaniem testu należy stosować dietę o normalnej zawartości węglowodanów
  • 3 dni przed testem odstawić jeśli to możliwe leki zaburzające gospodarkę węglowodanową (diuretyki tiazydowe, doustne środki antykoncepcyjne, sterydy)
  • około 12 godzin (8-14 godz.) przed testem nie przyjmować posiłków
  • powstrzymać się od palenia papierosów min. 8 godzin
  • 2 godziny przed testem nie wykonywać ciężkiej pracy fizycznej

W aptece należy kupić 75g glukozy.

Do pobrania krwi przyjść na czczo, po wypoczynku nocnym.

Test należy rozpocząć w godzinach porannych od 7:00 do 9:00.

W czasie trwania testu pacjent zachowuje normalną aktywność fizyczną, nie powinien jednak opuszczać poczekalni punktu pobrań.

Scroll to top