Oferta badań hematologii

Nazwa testu lub badania Termin realizacji badania
Morfologia krwi z rozmazem automatycznym 5 diff
1 dzień
Rozmaz mikroskopowy krwi obwodowej
1 do 2 dni
OB
1 dzień
Płytki krwi
1 dzień
Retikulocyty
1 dzień
Eozynofilia bezwzględna
1 dzień
Oporność osmotyczna erytrocytów
1 dzień
Mielogram szpiku kostnego
2 do 4 dni
Scroll to top