Pracownia immunobiochemii oferuje badania z zakresu biochemii i immunochemii.

Zakres badań biochemicznych:

  • badania umożliwiające ocenę stanu narządów wewnętrznych m.in. wątroby, trzustki, serca, nerek;

  • badania w kierunku rozpoznania i monitorowania leczenia cukrzycy (HbA1C),;

  • chorób reumatycznych (RF, ASO);

  • oznaczanie poziomu immunoglobulin Ig A i IgE;

Zakres badań immunochemicznych:

  • badania hormonalne: hormony tarczycy, przytarczyc, hormony płciowe;

  • diagnostyka infekcji:

- wirusowych (HBV, HCV, CMV, EBV, Rubella),

- bakteryjnych (borelioza, Helicobacter pylori),

- pasożytniczych (toksoplazmoza);

  • diagnostyka chorób układu krążenia (troponina, BNP, NT-proBNP, CKMB, homocysteina);

  • monitorowanie poziomu leków (cyklosporyna, takrolimus, digoksyna, wankomycyna);

  • oznaczanie poziomu prokalcytoniny – swoistego markera infekcji bakteryjnych;

W pracowni wykonuje się także badanie w kierunku diagnostyki celiakii u dzieci i u dorosłych (anty-TTG w klasie IgA).

Scroll to top