Wrocław, dn. 02-01-2017 r.

REGULAMIN KART RODZINNYCH

DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

DLA PACJENTÓW INDYWIDUALNYCH

Karta Rodzinna upoważnia Pacjentów Dolnośląskiego Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej do korzystania z rabatu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie:

 1. Uprawnienia wynikające z posiadania Karty Rodzinnej przysługują w momencie jej uzyskania.

 2. Warunkiem otrzymania Karty Rodzinnej jest jednorazowy zakup usług świadczonych w Dolnośląskim Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej, za minimum 300 zł, dla jednej osoby.

 3. Karta wydawana jest w Dziale Obsługi Klienta Dolnośląskiego Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej.

 4. Potwierdzenie odbioru Karty Rodzinnej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Kart Rodzinnych.

 5. Karta Rodzinna uprawnia do 10% rabatu na badania laboratoryjne, wykonywane w Dolnośląskim Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a.

 6. Rabat naliczany jest od cen obowiązujących w momencie zlecenia badana laboratoryjnego, po okazaniu Karty Rodzinnej, przed wydaniem paragonu fiskalnego.

 7. Karty okazane po dokonaniu transakcji nie będą uwzględniane.

 8. Zniżka nie obejmuje:

 • badań laboratoryjnych wykonywanych dla Pacjentów Dolnośląskiego Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej, a zleconych laboratoriom zewnętrznym,
 • badań pilnych w trybie „cito” z czasem realizacji do 3 godzin,
 • testu na nietolerancję pokarmową Food Detective,
 • usługi dojazdu do Pacjenta,
 • usługi pobrania krwi u dziecka na oddziale pediatrycznym.
 1. Udzielony rabat nie sumuje się z innymi zniżkami i promocjami.

 2. Karty Rodzinna wydawana jest na czas określony.

 3. Karta Rodzinna jest wydawana nieodpłatnie.

 4. W przypadku zagubienia, zniszczenia bądź kradzieży Karty Rodzinnej, Karta nie podlega wymianie.

Regulamin dostępny również w formie PDF: 

Kliknij tutaj

Scroll to top