Telefony i adresy e-mail

Dane kontaktowe

Dolnośląskie Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej,
tel.: 71 3270 361, 71 3270 363

Prezes Zarządu
Maciej Frąckiewicz
maciej.frackiewicz@dcdl.pl
tel. 71 3270 468

Kierownik Laboratorium i Pełnomocnik Prezesa ds. Jakości
mgr Beata Gorzkowska
beata.gorzkowska@dcdl.pl
tel. 71 3270 391

Główna Księgowa
mgr Anna Ćwik-Szymczak
anna.cwik@dcdl.pl
tel. 71 3270 469

Pracownia analityki
tel. 71 3270 278

Pracownia hematologii i hemostazy
tel. 71 3270 365

Pracownia immunobiochemii
tel. 71 3270 366, 71 3270 404

Pracownia serologii transfuzjologicznej
tel. 71 3270 264

Pracownia mikrobiologii
tel. 71 3270 325

Jak do nas dojechać?

Scroll to top